Monthly Archives: Listopad 2014

Právní pomoc při prodeji podílu ve firmě

Zastupovali jsme anglickou investiční společnost při prodeji podílu v srbské firmě strategického významu. Naše právní pomoc byla komplexní. Navrhli jsme optimální mechanismus prodeje, vyjednali důležité podmínky pro klienta, sepsali smluvní dokumentaci, zajistili nezbytné formality a na místě podpisu dohlédli na úspěšné dokončení transakce. Kupní cena přesáhla 14 milionů euro a byla vypořádána přes advokátní úschovu ve Švýcarsku.

Úspěšná volební stížnost České pirátské strany

Volební stížnost, kterou jsme podali jménem České pirátské strany na průběh senátních voleb, byla úspěšná. Ve sporu šlo o to, že některé obce protiprávně odmítly jmenovat pirátské delegáty do okrskových volebních komisí. Starostové těchto obcí se odvolávali na stanovisko ministerstva vnitra, podle nějž Piráti neměli právo své zástupce delegovat, protože zároveň nekandidovali v souběžně probíhajících komunálních volbách.

Nejvyšší správní soud přisvědčil naší argumentaci, že názor ministerstva, byť se zdánlivě opírá o text zákona, neodpovídá významu práva všech kandidujících stran kontrolovat férový průběh voleb. Soud proto označil stanovisko ministerstva za nesprávné. Z rozhodnutí soudu o volební stížnosti citujeme: „Restriktivní výklad … zákona o obecních volbách obsažený v … metodickém stanovisku Ministerstva vnitra tak byl   zjevně   nesprávný,   jelikož   ignoroval   výše   předestřené   ústavněprávní   funkce   institutu delegování členů do volebních komisí politickými stranami. Tím, že starostové … setrvali na tomto výkladu, byť jej v dobré víře přejali z internetových stránek   Ministerstva   vnitra,   znemožnili   stěžovatelce   účast   na pluralitní   kontrole   férovosti senátních   voleb,   jichž   se   zúčastnila …  Tyto  volební  orgány  tak  zatížily  proběhlé hlasování … závažnou vadou, porušující na zákonné úrovni právo stěžovatelky podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu, v rovině ústavní pak volnou, rovnou a svobodnou soutěž politických sil podle čl. 5 Ústavy České republiky a zejména čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Naše volební stížnost tak otevřela cestu k tomu, že (nejen) Piráti budou mít u příštích voleb lepší kontrolu nad jejich férovostí. Vzhledem k rozmáhajícímu se kupčení s hlasy je to dobrá zpráva pro všechny kandidáty, kteří si hlasy voličů nekupují, ale usilují o jejich získání pomocí argumentů.

Tiskovou zprávu a celé usnesení Nejvyššího správního soudu si můžete přečíst zde.

Tiskovou zprávu České pirátské strany najdete zde.