Právo na mzdu a dobré mravy

Právo na mzdu je sice základním právem zaměstnance, ale stejně jako jiná práva je omezeno výhradou dobrých mravů a zásadou poctivosti. Obvodní soud pro Prahu 1 potvrdil náš právní názor, kterým jsme hájili práva zaměstnavatele. Samotná docházka zaměstnance na pracoviště nemusí být dostatečným důkazem, že zaměstnanec vykonával práci, za kterou mu náleží mzda.

V případě, že finanční ředitel prokazatelně a po delší dobu zpronevěřoval v pracovní době majetek zaměstnavatele, pak za toto období nemá nárok na mzdu. Vyplacení mzdy za takových okolností by bylo v rozporu s dobrými mravy, odporovalo by účelu pracovní smlouvy, šlo by o zneužití práva na mzdu a diskriminaci ostatních zaměstnanců daného zaměstnavatele.