O nás

Mgr. Filip Hajný, advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2007), část studií strávil v Barceloně, Krakově a Istanbulu. Spolupracuje dlouhodobě s mezinárodní klientelou, osm let získával praxi v česko-americké advokátní kanceláři.

Specializuje se na smluvní právo, soudní i mimosoudní řešení sporů, práva k duševnímu vlastnictví, ochranu osobnosti a právo na informace.

Profesně se zabývá mezinárodním obchodem, právem obchodních společností a jiných právnických osob, pracovním právem, právními vztahy k nemovitostem, veřejnými zakázkami, dotacemi a hospodářskou soutěží, volebním právem a dalšími politickými právy.

Ve své praxi spojuje znalosti ústavního, občanského, obchodního, správního a trestního práva.

Je členem správní rady Proxima Sociale, o.p.s.,

členem správní rady Česko-ghanské obchodní komory, z.s.

a členem pracovní skupiny pro mediaci při Mezinárodní obchodní komoře v České republice.

Advokát Filip Hajný publikuje a přednáší pro mezinárodní odborné nakladatelství Verlag Dashöfer, a to zejména o smluvním právu a o právu veřejných zakázek.

Další informace o naší kanceláři najdete na stránkách České advokátní komory a na LinkedIn.